ЛАГЕР ЗА ИНОВАЦИИ

Габрово, 2019

СИЛНО ГАБРОВО

Екипът на Лагер за иновации, Габрово избра темата на 2019 година да бъде „Силно Габрово“. Очакваме силни и смислени идеи, по които ще работят 50 младежи от Габрово.

Предизвикателствата на Лагер за иновации, Габрово 2019 г. ще измислят самите младежи, а в рамките на лагера, от 4 до 6 юли 2019, ще търсят и предложат своите решения и идеи за изграждане на „Силно Габрово.

Участниците ще бъдат разделени в 5 отбора, водени от вдъхновяващи ментори – професионалисти , които ще фокусират груповата комуникация в търсенето на нови подходи и решения. Отборите ще работят като самоорганизиращи се групи, ще трябва да намерят интересни за тях теми и проблеми, да търсят посока и средства за въздействие и като резултат – да изведат идея , която е иновативна и има потенциал за реализация.

ГАЛЕРИЯ
ПАРТНЬОРИ