2022

УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ

От 19 до 22 октомври 2022 г. Габрово ще бъде домакин на вдъхновяващата инициатива Gabrovo Innovation Camp 22. Това ще бъде седмото издание на лагера за иновации и ще се проведе в партньорство със Съвместния изследователски център на ЕК, пред когото Община Габрово кандидатства и беше одобрена за провеждане на инициативата.

ЛАГЕР ЗА ИНОВАЦИИ

Габрово 2022

Gabrovo Innovation Camp 22 ще се проведе по методология на Комитета на регионите на ЕС и ще привлече над 60 вдъхновяващи участници от всички заинтересовани страни, които активно ще обсъждат, работят заедно и представят идеи за проекти, повечето от които, вярваме, ще намерят развитие и реализация. Тази година лагерът за иновации ще адресира четири предизвикателства, пред които е изправен и самият ЕС.

Благодарение на подкрепата и с участието на представители на Европейския комитет на регионите и Генерална дирекция за изследвания и иновации на Европейската комисия Лагерът ще бъде комбиниран в началото със семинар на тема: Разработване на системни иновации за устойчивост на градовете в контекста на Платформата за обмен на знания Knowledge Exchange Platform, която ще обхваща предизвикателствата в Иновационния лагер и ще служи като елемент за изграждане на капацитет в участниците, но ще бъде събитие отворено и за широката аудитория.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Новият Европейски Баухаус като инструмент за редизайн на градовете
Мисия климатично неутрални и умни градове
Младежко предприемачество за цифрово бъдеще
Между/регионални партньорства за силно предприемачество