Професии на бъдещето

Професиите на бъдещето и участието на младите хора в обществения живот

Според редица проучвания и прогнози, днешните първокласници ще работят професии, които все още не са ни известни. Те трябва да бъдат подготвени за тях. Към момента формалното образование не предлага подходящо обучение за това. Учениците са все по-малко мотивирани да полагат усилия и да посещават часовете в училище. По тази причина мерките, насочени към ограничаване на отпадането от училище и подобряване на посещаемостта, би следвало да доведат до подобряване на резултатите на учениците. България за съжаление е в дъното на класациите на PISA за функционална грамотност на учениците. Резултатите от теста (България се включва в програмата през 2000 г.) през  2015 г. (последните публикувани) показват, че българските ученици на 15 и 16 години имат добри нагласи, но едва умерени умения за работа в екип. Трябва да бъдат взети спешни мерки за промяна на тази негативна тенденция. Факт е също, че голяма част от младите хора не са развили у себе си, т.нар. „меки умения“ – лидерство, комуникативност, емпатия и т.н.  Необходимо е да се обединят усилията на професионалистите във формалното и неформалното образование, както и самите млади хора, за да подготвим идващите поколения за предизвикателствата на бъдещето.

ГАЛЕРИЯ