Предприемачество

Предприемачество и Start-up идеи с висока добавена стойност

Предприемачът е човек, който открива и разрешава неразрешени проблеми, свързани с конкретна нужда, създавайки стойност както за тях самите, така и за обществото като цяло. На практика няма проблем, който в една или друга степен да не може да бъде разрешен използвайки бизнес подход към него. За да се развие и утвърди Габрово като атрактивно място за живот, което не само задържа младите хора, но и привлича такива от други градове, е необходима предприемаческа енергия и целеустременост. Само така могат да се създадат продукти и услуги с висока добавена стойност, които излизат извън рамките на конкретния град и намират свои клиенти и съмишленици в цялата страна, а защо не и в чужбина. Софтуерни екипи, маркетинг екипи, дигитални и технолгични решения, ребрандиране и интернационализация на традиционни продукти и занаяти, са само една малка част от възможностите, които могат да привлекат и задържат младите хора в едно Силно Габрово.

ГАЛЕРИЯ