Регистрация на участниците

  Име на компания

  Три имена на всеки от участниците

  Архив съдържащ снимки на всеки един от участниците

  Максимален размер 20 Мб. Всяка снимка трябва да е наименувана с името на участника.

  Кратка визитка на участниците в екипа

  Е-мейл на представляващия екипа

  Телефон на представляващия екипа

  Категория

  Кратко описание на идеята

  Видео визитка на идеята и опита на екипа. (линк)