ОТБОР

Culture squad

МЕНТОР

УЧАСТНИЦИ

Станислав Илиев
Юлиана Трифонова
Александър Попов