Грета Господинова – Станева: Концепцията за развитие на Шести участък, която обсъждаме днес, е  началната стъпка, която в бъдеще ще допринесе за всеки бизнес в този район

Грета Господинова – Станева е общински съветник. Отскоро, обаче, е и един от предприемачите в квартал „Шести участък“. Като такъв тя е активен учестник в групата, работеща по предизвикателството „Новият Европейски Баухаус като инструмент за редизайн на градовете“. 

Как оценявате идеите в групата на този етап?

Считам, че това, което се обсъжда в групата е всеобхватно. Обсъждаме доста детайлно преблемите, които има в този район, възможни решения, както и начини, по които да достигнем до тези решения. Говорим си за самата инфраструктура, за организацията на движението, за бизнесите, които в момента съществуват и които биха могли да бъдат привлечени. Говорим и за събитийност, както и за начините Шести участък да стане притегателен център за местните, а също и за туристите.

В качеството си на предприемач, откривате ли онова нещо, което ще е полезно за Вашето бизнес начинание в този район?

Да, срещайки се с всички тези хора тук и обсъждайки един вид концепция  за развитието на този район, смятам, че това е една начална стъпка, която с времето ще допринесе за всеки един бизнес там.

До колко, според Вас идеите, които произлизат от Вашата група, съвпадат с основните ценности на Новия Европейски Баухаус – естетика, устойчивост, приобщаване?

Мисля, че в нашата група те изцяло се припокриват. Ще е необходимо, разбира се, сериозно финансиране, но се надявам с времето такова да бъде привлечено. 

Ивелина Христова: Представям си Шести участък като един от най-живите и китни квартали на Габрово

Ивелина Христова е на 21 години и е студент по строително инженерство. Тя е най-младият участник в групата, заела се с предизвикателството „Новият Европейски Баухаус като инструмент за редизайн на градовете“ в Gabrovo Innovation Camp. 

Какво искат младите хора на Габрово да се случва в Шести участък?

Младите хора искат да видят позитивната промяна в Шести участък и най-вече да бъдат създадени  пространства, в които да можем да се събираме и да бъдем креативни; места, в които да можем да се забавляваме по по-различен и продуктивен начин. Би било страхотно, ако има работилнички, където да могат да бъдат създавани съдове или пък рисунки, тоест – място, където да се изразяваме творчески. Искаме да видим разнообразие, както и малки бизнеси, които да могат да развиват идеите си.

Смяташ ли, че идеите, които вече втори ден стиковате в групата са приложими и ще имат принос за развитието на Шести участък?

Тъй като аз съм доста далеч от административната част на нещата, имах чисто практически и приложими идеи относно това как може да бъде развит този участък. Моите съгрупници са по-запознати с тази част и те предложиха, смятам, доста приложим начин как може да бъде събрана една група от хора, която да има пряко действие и въздействие върху Шести участък, как да има по-директен контакт с хората, които  живеят там, както и с хората от Габрово, които с удоволствие биха могли да прекарват повече време в този прекрасен централен участък от нашия град.

Като един бъдещ строителен инженер, ти как виждаш въпроса със сградите в Шести участък? Как си ги представяш?

Представям си това, че сградите не бива да бъдат разрушавани. Не смятам, че този участък се нуждае от ново строителство. Според мен е важно да бъде набран един екип от професионалисти, които могат да направят качествения одит на тези сгради и да бъдат взети правилните действия за тяхното реставриране. Защото съм сигурна, че има доста празни пространства, които не се ползват от доста години и със сигурност се нуждаят от една или друга подкрепа.

Как виждаш ти Шести участък след 6 години?

Надявам се, че след 6 години можем да си представим Шести участък като един от най-живите и китни квартали на Габрово, защото той наистина, според мен, има най-прекрасното разположение – леко скрит от цялото оживление на главната улица, а в същото време много лесно достижим. Кварталът има различен характер – паветата създават едно много приятно и китно усещане за живущите в нашия град.

Адриана Андреева: Моделът, който ще предложим, може да бъде адаптиран и в други общини – и български, и чуждестранни

Адриана Андреева е част от творческия колектив на студио „Комплект“ – независима агенция за консултации и продуциране на съдържание, най-вече в сферата на дизайна и визуалната култура. Последният проект, който реализират съвместно с Община Габрово е посветен на квартал „Шести участък“. Адриана Андреева е част от екипа, работещ по предизвикателството „Новият Европейски Баухаус като инструмент за редизайн на градовете“ в рамките на Gabrovo Innovation Camp. 

Как върви работата в групата?

Интензивно и оптимистично, защото мерките, които предлагаме в нашата група, споделяйки ги с другите участници в кампа, са доста положително приети и най-важното е, че са реализуеми. Тоест това са мерки, които не са само мечти, а инструменти, които биха могли да бъдат много лесно  и удачно въведени от Общината. Не е нещо, което ще трябва да източи екстра ресурс, а по-скоро разчитаме на активите и ресурсите, които вече са налични.

Вчера бяха отчетени проблемите, пред които би се изправил процесът на развитие на квартала. Днес вече успявате ли да намерите възможни решения?

Да, всъщност ние адресираме като най-силен мотиватор проблемите, защото, решавайки ги, отиваме една крачка напред и си представяме какво може да се случи наистина, а не да витаем в облаците и да си мислим, че то някой ден от някого ще бъде реализирано.

Без да навлизате в подробности, можете ли да дадете оценка доколко Вашата идея, Вашият прототип отговаря на трите основни ценности, които новият европейски Баухаус залага?

На първо място мога да говоря за приобщаването, защото в сърцето на нашия прототип, ако така мога да нарека това решение за, Шести участък, стои приобщаването на живущите в този квартал и на бизнесите, които имат интерес там, също и на посетителите. За нас е много важно да работим с тези групи, така че те да получат удовлетворение и повишаване на качеството им на живот. Разбира се, естетиката също е много силен мотиватор за нас, но на този етап не сме работили толкова в тази посока. Предполагам, че всички мерки, които се предвидят и през плана ни на действие, ще трябва да се съобразяват с една висока естетика. Относно устойчивостта – според мен тя няма как да бъде пренебрегната в нито един проект, в нито едно нещо, което правим, защото е императив за поведението ни – и като личности, и като организации, и като хора с отговорност към обществото и природата.

Смятате ли, че това, което създадете, формулирате, ще може да е приложимо и на други места?

Защо не. Да! Този модел, който предлагаме, може да бъде адаптиран и от други общини, независимо дали са български или международни. Виждаме доста сериозен потенциал в този модел да се развива и на други места.

Говорих преди малко с най-младия участник във Вашата група. Как нейните идеи, идеите на младите се вписват в общата идея на групата?

Младите хора многократно казват, че им липсва повече разнообразие в социалния живот, тоест – места за излизане, места за общуване, така че ще трябва да се съобразим с тях и ще трябва да го предложим на Общината – да бъде стимулирано през мерките, които са заложени в нашия прототип.

Светлозар Андреев: В Габрово нещата се случват

Светлозар Андреев работи за европейските институции в Брюксел от 2008 г. Понастоящем е отговарящ за изследователската и иновационна политика в Европейския Комитет на Регионите. През 2003 г. получава докторска степен в Европейския университетски институт – Флоренция с докторска дисертация по сравнителни политически и социални науки. През близо 10-годишната си академична кариера е гостуващ преподавател в Нюйоркския университет (САЩ), университета в Сиена (ИТ), Университета на Уестминстър (Обединеното кралство), Софийския университет, а също така е бил научен сътрудник в St. Anthony’s College, Оксфорд (Обединеното кралство) и в CEPC, Мадрид (Испания). Има множество научни публикации в международни списания и издателства.

Разкажете ни за организацията, за която работите?

Моята организация е институция на Европейския съюз – казва се Европейски комитет на регионите –  където всяка страна-членка има номинирани и избрани представители, които участват в комисии и в пленарни сесии. Структурата на организацията е подобна на Европейския парламент. България има 12 постоянни и 12 заместник-членове. Кметът на Габрово – Таня Христова – е наш постоянен член. Дори от октомври тази година тя е председател на комисията по образование, иновации, наука, спорт и култура. Едно много добро съвпадение, ще си позволя да спомена, е нашата българска комисарка – Мария Габриел, която също е комисар в същите области, като тази комисия, която оглавява Таня Христова. Така че, това е добре и за Габрово.

Да се върнем към предизвикателството, на което Вие сте фасилитатор. Каква е Вашата задача, защото говорим за междурегионално партньорство, което изобщо не е лесна работа?

За да не отегчавам Вашите слушатели, всъщност в Европейския съюз има изискване, за да могат тези средства да потекат към регионите по различните програми, страните-членки трябва да представят стратегия за умна специализация. Тоест България, като страна-членка, трябва да открои тези области – говорим за IT, за био земеделие, говорим за горския сектор, за пътища, за енергийна ефективност, за изолация на сградите – това нещо трябва да бъде „облечено“ в конкретни мерки и стратегии, които в оптималния случай се постигат с консултация с бизнеса, с общностите. За щастие Габрово има опит в тази сфера. Габрово е единственият областен град в България, който е направил подобна стратегия, за съжаление. Тя се отчита и на централно, и на европейско ниво. Има канали за това. Тук искам да поздравя Габрово – служителите и в общината, и в областта, които винаги са участвали много активно в разработването на съответните стратегии за оперативните програми на страната. Това е отчитано в Брюксел.

Това ли беше поводът за репликата Ви, че в Габрово нещата се случват?

Има много фактори, които спомагат в Габрово нещата да се случват. Това е на първо място, бих казал, историческият капитал, който е натрупан, особено в сферата на предприемачеството. Габрово е бил полуиндустриален или индустриален град още по времето на Турската империя, затова имаме водещи лидери. Да споменем Пенчо Семов – почти всеки човек в България вече е запознат с неговото дело. Но иновации се случват на всякакво ниво – в образование, в култура. Всеки един от нас, това го споделих и на участниците в нашата група, трябва да бъде иноватор. Както ние сме иноватори в дома си, както си избираме каква техника да си закупим, какви пердета, как да изкомуникираме с децата си или с партньора си, по една или друга тема, така ние трябва да бъдем иноватори и спрямо общността, в която живеем. За щастие Габрово все още има това чувство за общност, гордостта, че си габровец също съществува. Това нещо по един или друг начин се пренася в иновационния потенциал. Един от проблемите, които моите колеги споменаха е, че в Габрово има много висок процент на фирми, които изнасят, но те самите не смеят да разкрият своите постижения. И ние откроихме като един от плюсовете – тези фирми да излязат с лице към общността и да кажат – да, ние сме успешни. Образователните институции, училищата, Техническият университет, които са отличници на национално ниво – имаме резултати винаги в топ 20 или в топ 10. Тези институции ще дадат увереност и на учениците, и на работниците, че те работят за отлични фирми, че студентите се учат в отличен университет.

Каква е конкретната Ви задача – какво чакаме от Вас, от Вашата група?

Без да разкривам, понеже резултатът ще бъде известен след 2 дни. Ние имаме представители и на Габрово, и на Ловеч, но и габровци, които са напуснали града, които са предприемачи, дори някои от тях са били бивши министри – те участват в тази група. Опитваме се да очертаем към настоящия момент каква точно структура е необходима, за да свърже тези ключови общности в Габрово. Първата стъпка е направена чрез Регионалния иновационен център, в който бизнесът, Общината и университетът участват. Фокусирани сме върху това как да засилим тези връзки. Може би ще стигнем до ситуация, в която ще имаме иновативен продукт. Някой спомена, че има позитивен пример от Лил във Франция – такъв софтуер, към който се прояви интерес да бъде използван и от Община Ловеч и от Велико Търново. Задачата ни е ако можем да създадем продукт, който да бъде полезен на по-голяма част от населението в Северна България и по-конкретно областите, разположени по оста на новата магистрала, която се строи по Коридор №9 и по този начин да засилим кооперацията и да достигнем до по-голям брой хора.

Габрово става столица на иновациите на 19 октомври

Община Габрово организира за седми път Лагер за иновации, който тази година е част от инициативата на Европейската комисия „Науката среща регионите“.

Тази година Лагерът за иновации ще премине под мотото Устойчиви градове /Gabrovo Innovation Camp 2022 Resilient Cities/. Той се провежда по методология на Комитета на регионите на ЕС като инструмент за предприемаческия откривателски процес и социални иновации. Форматът му привлича вдъхновяващи участници от различни заинтересовани страни, които активно обсъждат, работят заедно и накрая представят идеи за конкретни проекти, повечето от които имат своето развитие и реализация.

Gabrovo Innovation Camp 22 вече привлече интереса на повече от 100 ангажирани в процеса участници – представители на академичната общност, публичните власти, индустрията и неправителствения сектор. Инициативата, която ще се проведе в Музей Дом на Хумора и сатирата, адресира четири предизвикателства, пред които е изправен и самият ЕС: Новият Европейски Баухаус като инструмент за редизайн на градовете; Мисия климатично неутрални и умни градове; Младежкото предприемачество в дигиталната ера; Между/регионални партньорства за силно предприемачество.

С участието на представители на Европейския комитет на регионите и Генералната дирекция за изследвания и иновации на Европейската комисия, лагерът ще бъде комбиниран в началото със семинар на тема „Разработване на системни иновации за устойчивост на градовете в контекста на Платформата за обмен на знания“.

Предходните издания на Иновационния лагер на Габрово получиха широк международен отзвук и изключително висока оценка и беше споделен като успешна практика на множество международни форуми. Събитието бе високо оценено от Министерството на икономиката и представи България по време на Европейските награди за насърчаване на предприемачеството през 2018 г. в категорията „Насърчаване на предприемаческия дух“.

Gabrovo Innovation Camp стартира през 2016 г. по идея на тогавашния президент на Република България г-н Росен Плевнелиев и председателя на Комитета на регионите в ЕС г-н Марку Маркула. Предишните издания бяха посветени на теми като Иновации в образованието, Индустрия 4.0, Младежко предприемачество, Социални иновации, Акселераторска програма за зелени стартиращи бизнеси и Хакатон за мобилни приложения.

Стартира Gabrovo Green Accelerator

Πpoгpaмaтa ще подкрепи с 25 000 лева българска компания в начален етап на развитие, която защити най-добрият проект зa зeлeни бизнec иновации и идеи. Възможност за достъп до финансиране могат да получат и други от представените проекти, ако получат одобрение от някой от партньорите на събитието.

Gabrovo Green Accelerator се организира от Община Габрово, Областен информационен център – Габрово и Innovation starter box и е част от инициативите, включени в програмата на „Европейски зелен лист“ – екологичната награда на Европейската комисия за 2021 година, която заслужено спечели Габрово.

Gabrovo Green Accelerator  ще финансира идеи, съсредоточени върху ключови сектори в местната икономика с потенциал за зелени иновации – включително здравеопазване, образование, околна среда, транспорт и логистика, дигитализация, бързооборотни стоки и други. Той е отворен за компании от цялата страна, които ще реализират дейностите от проектите си в Габрово. Събитието ще премине през няколко етапа. Желаещите да участват в него могат да се регистрират на интернет страницата на събитието https://gabrovoinnovationcamp.eu до 10.08.2021 година. Участниците, които ще продължат в Акселератора ще бъдат обявени на 31.08.2021 г., а официалното му откриване ще се състои онлайн на 1.09.2021 г.

Селектираните компании ще бъдат подпомогнати да структурират правилно бизнеса си чрез онлайн обучителни модули, водени от доказани и успешни професионалисти по темите Кръгова икономика, Стратегия, Маркетинг, Продажби, Иновации, Проектен мениджмънт и Презентационни умения.

Финалът на Gabrovo Green Accelerator  ще се състои в Габрово на 9.10.2021 г., когато компаниите ще представят пред жури своите проекти и най-добрите ще получат  финансиране.

ЦЕЛТА НА EXPLORING GABROVO Е ДА СПЕСТИ ВРЕМЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Илия Неделчев е част от отбора Gabrovo Is The Best, класирал се за финала на тазгодишното издание на #Габрово Хакатон. Работи като Team Lead в една от най-големите рейтингови агенции в света, а включването му в хакатона е породено от желанието да направи нещо добро за България и вярва, че идеята на неговия отбор може да допринесе на Община Габрово.

По какъв начин Вашето приложение ще помогне на Габрово?

Идеята ни може да позволи на Информационен център Габрово да придобие мобилно приложение, което да е полезно и иновативно. Какво всички знаят, в момента на всеки няколко дни или седмици, цялата информация, която е била в света, се удвоява. Това ни води до мисълта, че хората в момента нямат проблем с достъпа до информация, имат проблем с нейното филтриране. Нашата цел е да я организираме и предоставим по максимално лесен начин на потребителите. Така за тях ще е по-лесно да изготвят своя туристически план.

Какво представлява приложението на Gabrovo Is The Best?

Приложението ни се казва Exploring Gabrovo и е насочено към изготвянето на туристически план. Потребителят единствено трябва да предостави стартов и краен час, цена, която е готов да заплати, както и разстояние, което е склонен да измине. Независимо дали е с кола, или без, самото приложение изготвя туристически план на базата на тази информация. Също така се взима предвид и времето, защото има обекти, които не биха били подходящи при дъжд. Излишно е да изпращаме някого на връх Шипка, ако моментът, в който той иска да отиде, е дъждовен. Опитваме се максимално много да улесним хората, без да е нужно да отделят прекалено много време, да “цъкат”, да излизат много екрани и т.н. Искаме всичко да се случва зад кулисите, така че информацията да се предоставя максимално лесно.

Вие сте в категорията @Туризъм Габрово. Всички ли проекти там са ориентирани към популяризирането на Габрово като туристически град? И с какво вашият проект се отличи от тези на останалите участници в категорията?

Тук мога да изкажа моето мнение, което е, че другите проекти имаха за цел да представят информация и да направят един вид копие на Опознай.бг, например. Докато ние се опитваме да създадем максимално лесно организиране на информацията, а не просто да я дадем на хората и те сами да сортират и организират.

Лишавате ги, да речем, от половин час, прекаран в структуриране на план за разходка?

Точно така. Това е нашата цел. Ние желаем да спестим време на потребителите. От личен опит мога да споделя примери. Използвам Опознай.бг и бях на екскурзия в Рила планина. Но когато е лошо времето, тъй като тогава заваля спонтанно, не е добре да се изкачват планински върхове. Опитах се да намеря други атракциони за посещение, в близост до локацията, на която се намирах. Опознай.бг ми предложи Рилския манастир, което бе на три часа с кола. Можех да мина пеша напряко – през средата на планината. Това меко казано бе нереалистично. Ние се опитваме да решим тези проблеми. Тогава, в тази ситуация, успях да намеря само един туристически обект, а съм сигурен, че имаше повече и можех да си прекарам времето в Рила доста по-добре.

Доколкото разбирам, няма еквивалент на вашата платформа за България?

Може и да е създадена такава, но поне аз не съм попадал. Ако има – бих желал да я използвам. А и не е хубаво да се повтаря колелото. Ако има такова приложение и можем да го подобрим с нещо – да. Но не бих губил време да разработвам точно едно към едно копие с вече съществуващ app.

В екипа сте трима души. Ти, Пламен Димитров и Кремена Петкова. Какви са функциите на всеки? Как сте се разпределили?

С Пламен сме програмисти, като аз съм в back-end частта. Освен това имам малко по-мениджърска роля, тъй като идеята идва от мен. Пламен е по front-end и мобилната част на приложението, а Кремена е нашият дизайнер.

Какви технологии използвате и какви са техническите трудности при свързването на цялата тази информация по максимално компактен, оптимизиран и работещ начин?

Не бих казах трудности или предизвикателства. Реално, алгоритъмът е вече измислен и оттам използваме модификация на най-дълъг път в граф за алгоритъм за сортиране на мястото. За дистанцията между самите обекти използваме Google API, защото има вече налично и не е нужно да измисляме нещо ние. Колкото до времето, там също има отворени API-та. За mobile работим с друга технология на Google – Flutter – която е доста нова и удобна. Започнахме с NativeScript – технология, започната от Telerik, след това довършена от Progress, но не са успели някак да съберат достатъчно голяма общност. NativeScript е окей, но Flutter се оказа доста по-удобен вариант. За back-end частта използваме .NET Core, а за хостинг cloud-а на Heroku. За мен най-голямото предизвикателство е дизайна и как да направим максимално лесно потребление. От гледна точка на алгоритъм, нямаме проблем.

Какво ще стане с платформата след хакатона? Предполагам ще продължите работа по нея?

И аз така предполагам. Дори и да не спечелим, ще продължим. Много ми се ще да интегрираме платформата с Информационния център. От общината активно ни съдействат в това и предстои да разширяваме функциите. Аз дори имам сходна тема за моята докторантура. Уча Изкуствен интелект в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” и сега, с разработката на платформата, която съдържа AI, ще имам и практическа част на дисертацията си, което в генерален план е много по-добре. За срок на Exploring Gabrovo мога да кажа, че поне в идните няколко години не смятам да прекратяваме работата по приложението.

Комуникацията между трима ви е изцяло дигитална. Това затруднява ли ви?

Не особено. С Пламен сме учили в един университет, а след това работихме заедно и в една компания. Доста добре взаимодействаме помежду си. С Кремена пък сме в един и същи град и някой път работим от една локация. В това отношение мога да кажа, че комуникацията и сработването в нашия екип са доста добри.

Ивайло Братанов е ИТ бизнес анализатор в компанията Lirex, а в рамките на хакатона е и ваш ментор. Как колаборирате с него?

Помощта му е много добра. Ние нямаме такова лице в екипа, което да се занимава с бизнес, а ето, че той е бизнес анализатор. Определено ни помага в откриването на много случаи, в които потребителите реално могат да попаднат. Случаи, за които ние не сме се сетили. Но програмистите не сме много по потребителското преживяване. Един бизнес човек може много повече да задълбае и затова срещите ни с него протичат чудесно.

Можеш ли да дадеш пример за сюжети, в които потребителите не биха искали да попаднат? Детайл, за който Ивайло Братанов ви е открехнал.

Имаше детайл в дизайна, който аз бях избрал. Два дроп дауна за начало и край на маршрута. Но реално се оказа, че това не е толкова интуитивно и той ни даде съвети как да изберем правилен елемент, който да е по-функционален. Също така, съобразяването с климатичните условия бе негова идея. Как да сформираме началния рейтинг бе друго нещо, за което той много помогна. Нашето приложение изготвя най-добрия маршрут спрямо човека. Това е персонален маршрут, който съобразява работното време на обектите, техния рейтинг, климатичните условия и началната локация на обекта, спрямо тази на потребителя. Целта на алгоритъма е да намери как човек може да посети максимално много обекти, така че сумата от техните рейтинги да стане най-голяма. В началото, преди някой да е използвал нашето приложение, то няма да има гласове. Ивайло Братанов ни даде идея, че за стартова статистика на обектите, можем да използваме тази на Google. Поне докато натрупаме наша, достатъчно обемна.

И с него ли кореспондирате дигитално?

Основно да, но сме се виждали, защото и той като мен е във Варна.

Времето за разработка на #Габрово Хакатон 2020 е няколко седмици. Успявате ли да се справяте максимално ползотворно във времето, с което разполагате?

Успяваме, но това, честно казано е ново преживяване за мен, тъй като обикновено когато участвам в хакатони, винаги е за няколко дни. Включвам се главно за удоволствие – разтоварване от ежедневието, в което имам един проект и работя само по него. Това в даден момент писва и имам нужда да се разсея. Много обичам да участвам в разнообразни мероприятия като гейм джемове, Google Hash Code и т.н. Идеята е, че краткия хакатон ти позволява да излезеш от рамката, да видиш нещо ново и да придобиеш някоя нова идея. Докато при този тип дълги хакатони е доста различно и много интересно преживяване.

Материалът е подготвен от DevStyleR – медиен партньор на #GabrovoHackathon.

Тенденцията е добра – има все по-млади и можещи хора

Йордан Пенев е софтуерен разработчик в Lirex и възпитаник наТехническия университет в Габрово. Той постоянно гледа да уплътнява времето си с различни занимания – участвал е в множество олимпиади и състезания по математика, компютърна математика и др. Учил е и в академията на Telerik, изкарал е и продължава да изкарва различни ИТ курсове в SoftUni, а дори е и преподавател в ТУ Габрово. Като ментор на отбораCultureSquadв тазгодишното издание на #Габрово Хакатон, Йордан има една основна функция – да предаде своя опит на младите и талантливите.

Абсолютно. Приемам нещата много по-лично, а и всички олимпиади, през които съм минал, ме изтласкаха към желание да се развивам много повече. Освен това, на тях се запознах с много хора, някои от които в момента участват на хакатона и сме в приятелски отношения с тях. Това прави хакатона още по-интересен за мен.

Това е първият ми път, да. Всичко се случи, като от организаторите се свързаха с нашата фирма и се допитаха дали имаме хора, които биха искали да са ментори. След това ние се информирахме за цялата организация и за отборите, бяхме много ентусиазирани и приехме.

Специално на този хакатон не съм участвал досега, но съм бил на други, някои от които също организирани от Innovation Accelerator Bulgaria. Това, което прави впечатление е, че нещата в Габрово се случват по-различно и по начин, който според мен е по-правилен. За разлика от други хакатони, имаме доста голямо време за разработка. След като минат първа и втора фаза, и след като се изберат финалистите, отборите разполагат с около месец за работа, а това е страхотно! Повечето хакатони са 24 или 48 часа, което дава време за представяне на идея, но не и за достатъчна практическа реализация.

В общия случай, когато няма достатъчно време, нещата не могат да достигнат до нивото, което #Габрово Хакатон позволява и могат да се направят много добри проекти.

Както на повечето места и тук най-популярни са мобилните и уеб приложения, тъй като те доста лесно достигат до потребителите. Доколкото видях и от представянето на другите отбори, повечето са се насочили именно към мобилни приложения. Това е и случаят с отбора, на който аз съм ментор – CultureSquad.

Техният проект има за цел да представи и обобщи информацията за всички обекти на територията на Община Габрово. Това включва туристически обекти, заведения и други интересни места. Целта е всичко да бъде лесно достъпно и събрано в едно приложение. Моето мнение и това, което споделям с тях е, че ключовото нещо е информацията, която ще предоставят на потребителите и съответно, те доста наблягат на дизайна и на потребителското изживяване от приложението. Дизайнерката от отбора свърши чудесна работа и много добре е съчетала белия фон с български шевици. Освен това има интегрирани и някои от габровските символи, като например котки без опашки и др.

Точно това е, като отделно може да се оценяват различните обекти, да се коментират, споделят и т.н.

Както и при останалите отбори, имаме седмична среща, като в началото започнахме с ревизия на идеята – кои неща са задължителни, така че потребителят да може да използва приложението и кои неща не са на преден план, като коментари, рейтинг и т.н. Детайли, които не са от първа необходимост и могат да почакат във времето. Освен това, в голяма степен ги тласкам в това да гледат на идеята отбизнес страна – как да я продадат, как да достигне до потребителите. Аз знам от личен опит, от участие в различни хакатони, че това е много важно. Последно участвах, а и бях финалист на хакатона Hack The Crisis, като там се сблъсках с различни детайли за първи път. Ето, че сега споделям с CultureSquad всичко, което ми се е наложило да науча и което вече знам. Обсъждаме как да си намерят клиенти, как да се свържат с туристическите обекти. Като цяло разбирам напълно това мислене, защото аз съм разсъждавал по същия начин – мислех изцяло за построяването на приложението, но не и от какво ще печелим и кой ще го използва. Но явно това е нормално и всеки минава през този етап, особено когато се събере екип само от програмисти, както в повечето случаи. Но в CultureSquad са доста талантливи и доста можещи, специално като за студенти в първи курс. Смятам, че няма да имат никакъв проблем с разработката на приложението. В процеса на работа виждам, че каквото си поставят за цел, чисто технически, те го постигат и аз въобще не се съмнявам в тях. Затова гледам да дърпам малко повече в тази посока – какво ще е съдържанието, как ще достъпят потребителите, ще правят ли маркетинг кампании и т.н.

Краткият отговор е да. Дългият е, че с тях планираме да съставим бизнес план, който да презентираме на финала и чрез него да представим детайлно всички разходи, които ще бъдат нужни по поддържането на приложението. Съответно, ако бъде спечелена наградата, сме помислили и за това, как ще бъдат инвестирани тези средства за развитието на приложението. Ако не спечелят – какво им трябва минимално, само за да бъде поддържан живота на платформата и от какво би печелила тя. Тези неща сериозно ги обсъждаме и целта ни е да достигнем до самоиздържане.

Доколкото гледам участниците, мисля, че аз съм ментор на най-младия отбор на хакатона. Всички от CultureSquad са завършили училище преди една година. Те са много млади и много амбициозни и надъхани. Изключително зареждащо е да наблюдаваш такива хора и аз нямам търпение да стане време да се чуем с тях. Освен зареждащо е и мотивиращо да комуникираме и аз съм сигурен, че в момента те запалват много други хора на тяхната възраст, а и по-млади.

Именно, да. Те са в разцвета си. Аз мисля, че тенденцията става все по-добра и има все по-млади и можещи хора. Като сравня с времето, в което аз съм участвал, мога да кажа, че нивото се е вдигнало доста.

Материалът е подготвен от DevStyleR – медиен партньор на #GabrovoHackathon.

Избрани са финалистите в #GabrovoHackathon

С избирането на финалистите, приключи първият етап на #GabrovoHackathon. Напред в състезанието за голямата награда от 10 000 лв. продължават шест отбора. Това са CultureSquad, EcoCultura, GabrovoIsTheBest, GuardNet, KELVIN и Komitet.bg.

Отбор CultureSquad с участници Станислав Илиев, Юлиана Трифонова и Александър Попов, разработва мобилно приложение по предизвикателството Туризъм@Габрово, което ще предоставя синтезирана информация за всички туристически обекти на територията на Габрово, като ги представя в различни категории и освен традиционната информация, предлага рейтинг и класация на най-посещаваните обекти.

Чрез приложението на отбор EcoCultura с участници Атанас Николов, Михаела Петрова, Мария Николова и Александър Матев по предизвикателството КОД ЗЕЛЕНО чрез разделно събиране на отпадъците гражданите ще могат да събират точки, които да използват като отстъпка в определени местни фирми.

GabrovoIsTheBest с участници Илия Неделчев и Пламен Димитров от предизвикателството Туризъм@Габрово предлага мобилно приложение – туристически гид, който ще разработва персонални планове за всеки човек на база интервала от време, с което той разполага и радиус на обектите, които иска да посети.

GuardNet с участници Боряна Дянкова и Станко Станков от предизвикателството Граждани.НЕТ работи върху интелигенти системи, използващи изкуствен интелект за видеонаблюдение, които реагират по-бързо от човек в случай на агресия или нетипично за човека поведение, като изпращат сигнал до отговорните за спазването на реда в даден обект или район институции.

Мисията на KELVIN с участници Георги Къдрев, Георги Костадинов и Христо Георгиев от предизвикателството Граждани.НЕТ е да помогне за запазването на живота и здравето на много хора с достъпно неинвазивно решение за телемедицина у дома, базирано на анализ на термично изображение от изкуствен интелект.

Komitet.bg с участници Мартин Павлов и Стоян Беров от предизвикателството Граждани.НЕТ предлага мобилна платформа, която дава възможност на гражданите за колективно развиване на добри градски идеи, публичното им дискутиране и насочване към определени институции.

Официалният старт на състезанието #GabrovoHackathon бе даден на 13 юли 2020 г. с 16 отбора, които работиха с ментори от Община Габрово и Innovation Starter за развитието на своите идеи, така че те максимално да отговорят на условията и критериите за оценка в първия етап на състезанието – иновативност, приложимост на идеята, активно участие на потребителите и план за поддръжка и управление на съдържанието.

Финалното представяне на разработените прототипи се състоя на 17 юли 2020 г. в платформата ZOOM. Седмица по-късно, след дълги и обстойни разисквания, определеното жури обяви финалистите. Те продължават работата си в #GabrovoHackathon с ментори професионалисти в ИТ сферата, които ще им помогнат да направят от прототипите си най-добрите мобилни приложения. Ще следим работата им с интерес и ще очакваме с вълнение готовите продукти и тяхното представяне на 12 септември 2020 г. на живо в Габрово.

#GabrovoHackathon се организира от Община Габрово, Областен информационен център – Габрово и агенцията за иновации Иновейшън Стартър Бокс. Голямата награда от 10 000 лева е осигурена от Община Габрово и габровските фирми Стемо ООД, Сиентиа АД и Графиксофт ООД. Събитието получи подкрепа и партньорство и от Технически университет – Габрово, Хюлет Пакард Ентърпрайз, Лирекс БГ, Телерик Академия и FFW България и Европейския информационен център „Европа директно“ – Габрово.

Ентусиазирани участници и иновативни идеи в #GabrovoHackathon

Стартираха онлайн сесиите с отбори на първия етап от #GabrovoHackathon. Началните си срещи с менторите от Община Габрово и агенцията за иновации Innovation Starter преминаха всички отбори по предизвикателствата ТУРИЗЪМ@ГАБРОВО, ГРАЖДАНИТЕ.НЕТ и CODE:ЗЕЛЕНО. Обсъжданията и работата по групи имаха за цел развиване и конкретизиране на идеите за разработването на прототип на мобилно приложение.

Темата ТУРИЗЪМ@ГАБРОВО привлече участието на осем отбора. Повечето участници предвиждат разработването на дигитални пътеводители, които да подпомагат туристите в създаването на индивидуални маршрути за забележителностите на Габрово и персонализирани преживявания според свободното време.

В ГРАЖДАНИТЕ.НЕТ идеите на петте участващи отбора са по-разнообразни.  Някои от участниците предлагат създаването на приложения за сигнали към институциите или за обществено обсъждане на значими проблеми. Един от отборите се е насочил към приложение за идентифициране на насилие и нетипично поведение сред хората, което да използва съществуващите градски уеб камери. Още по-смело звучи предложението за създаване на мобилно приложение за мониторинг на здравословното състояние.

CODE: ЗЕЛЕНО предизвика участието на три млади отбора. Техните природосъобразни концепции за мобилни предложения за Габрово са нов тип автомивка, която предлага екологична и водоспестяваща услуга; нова дигитална услуга с награди за гражданите, които изхвърлят разделно боклука си; система за мониторинг на околната среда в нашия град, до която всеки може да има достъп чрез мобилния си телефон.

В петък на 17.07.2020 г. в платформата ZOOM, всички отбори ще представят финалната версия на своите прототипи. От 16-те отбора, които към момента участват в състезанието, след тяхното представяне ще бъдат избрани най-добрите 5, които да продължат до края на състезанието заедно с менторите IT професионалисти на #GabrovoHackathon.

Започна #GabrovoHackathon

Състезанието #GabrovoHackathon стартира с официална онлайн сесия, в която се включиха участници, ментори, жури и партньори. Инициативата се организира от Община Габрово, Областен информационен център – Габрово и Innovation Starter в рамките на добилия вече популярност и престиж Gabrovo Innovation Camp.

В приветствените си думи към участниците кметът на Община Габрово Таня Христова припомни хронологията – от първите стъпки на инициативата, започнала през 2016 година по идея на президента Росен Плевнелиев и Марку Маркула – към онзи момент президент на Комитета на регионите, до днешното издание, събрало като участници 16 отбора от цялата страна. „За мен е голяма радост, че Gabrovo Innovation Camp е инициатива, която всяка година вдъхновява участниците да развиват идеите си, да ги реализират и да бъдат успешни“ – каза в приветствието си към участниците Таня Христова.

Управителят на Областен информационен център – Габрово Маринела Събева благодари на спонсорите и партньорите на състезанието – габровските фирми Стемо, Сиентия и Графиксофт, осигурили част от наградата; на Училищна Телерик академия, Европейски информационен център „Европа директно“, Технически университет Габрово, Хюлет Пакард Ентърпрайз, Лирекс и FFW, както и  на медийните партньори DevStyler и СофтУни. За поредна година инициативата среща подкрепа и в лицето на Андрей Новаков – член на Европейския парламент, който ще се радва да награди и посрещне в ЕП един от отборите, класирали се на финала, когато практиката за организиране на посещения там бъде възобновена.

Представени бяха различните етапи на състезанието, както и отделните отбори, които са се регистрирали по трите теми на хакатона –  КОД ЗЕЛЕНО, ГРАЖДАНИТЕ.НЕТ и ТУРИЗЪМ@ГАБРОВО.

С мотивиращи думи към участниците се обърнаха и част от менторите и журито на #GabrovoHackathon. Ето какво казаха те:

„Пожелах да се включа, за да помогна с каквото мога. От много години съм излязъл от Габрово. Градът ми даде много, странствал съм в различни държави, искам да предам опита си и това, което съм научил в годините на екипите и заедно да направим Габрово по-добър!“.

Христо Симеонов, водещ архитект в IBM – Прага

„Радвам се, че ще помогна за развитието на Габрово като град и като иновативен център на България. Вярвам, че това е възможно и може да се постигне. На всички участници желая успех и разчитайте на нашата помощ. Ние ще сме добронамерени и ще помагаме с всичко, с което можем“.

Ивайло Братанов, бизнес анализатор в Лирекс БГ

„Очаквам страхотни и креативни идеи, които имат голям потенциал и биха променили най-малкото България към по-добро. Радвам се, когато виждам, че младите хора се борят и искат промяна. Продължавайте да дерзаете и да създавате, да давате стойност на нашата мила родина и да си я направим много по-хубаво място за живеене. Ще бъда критичен, ще наблюдавам и ще оценявам идеите спрямо критериите и ще бъда изцяло отговорен да изберем най-добрите“.

Петър Шарков, изпълнителен директор на Фондация „Телерик академия“

„Поздравявам ви, за това че имате смелостта да създавате нови неща и да разчупвате статуквото. Точно от това имаме нужда. В момента живеем във време, което дава възможност да изпъкнат тези които мечтаят, тези които имат смелост, искат да променят и внесат нещо ново. Сега е нашето време, сега е вашето време. Много съм щастлив като ментор, искам да ви обещая че ще бъдем заедно с вас, ще ви помагаме, ще ви даваме съвети, но и ще се учим от вас. Най-хубавото в цялото това събитие е процесът на взаимно учене“.  

Ираван Хира, генерален директор на Хюлет Пакард Ентърпрайз 

В рамките на #GabrovoHackathonучастници от различни отбори от страната ще работят по създаването на иновативно мобилно приложение.  Състезанието ще се проведе онлайн на няколко етапа. До 17 юли 2020 г. отборите ще работят по тематични групи с представители на Община Габрово и Innovation Starter за насочване по темата и доразвиване на идеите. Ще бъдат селектирани 5 отбора, които да продължат работата си с ментори – професионалисти в следващия етап на инициативата. Състезанието ще приключи на 12 септември 2020 година, когато отборите, менторите и партньорите на #GabrovoHackathonще се съберат за първи път на живо в Габрово, за официалното представяне на мобилните си приложения и награждаване на победителите.

Избрани са менторите на #GabrovoHackathon

Отборът на менторите на #GabrovoHackathon вече е изцяло попълнен. Пет усмихнати и талантливи мъже, изключителни професионалисти в своята област ще работят с 5-те избрани на втория етап на състезанието отбора. Сред тях са генералният директор на Хюлет Пакард Ентърпрайз Ираван Хира, бизнес анализаторът от екипа Програмно осигуряване в Лирекс БГ Ивайло Братанов и неговият колега Йордан Пенев – софтуерен инженер с изключителен опит в провеждането на хакатони. Двама габровци се завръщат в родния град, макар и виртуално, като ментори на отборите. Единият ще се включи в състезанието директно от Силиконовата долина. Това е Цветан Цветанов – преминал през екипите на Apple и Autodesk  и доскоро вицепрезидент по софтуерно инженерство във водещият доставчик на SpaceX.  Вторият – Христо Симеонов, работи в Златна Прага като водещ архитект в IBM и заема различни ръководни позиции в международната организация Toastmaster, Certified IBM Design thinking practitioner, IBM Blue Core Coaching.

#GabrovoHackathon се организира от Община Габрово, съвместно с Иновейшън Стартър Бокс и Областен информационен център – Габрово. Регистрацията за състезанието ще продължи до 9 юли 2020 г. В него могат да участват отбори от 2 до 5 физически лица от цялата страна, без ограничения във възрастта. Участниците ще разработват иновативни мобилни приложения, адресиращи конкретен проблем, недостатък или потенциал на община Габрово. Към тях са отправени три тематични предизвикателства: КОД ЗЕЛЕНО, ГРАЖДАНИТЕ.НЕТ и ТУРИЗЪМ@ГАБРОВО.

Голямата награда, която ще получи отборът победител е 10 000 лева. Тя е осигурена от Община Габрово и габровските фирми Стемо ООД, Сиентиа АД и Графиксофт ООД. Събитието получи подкрепа и партньорство и от Технически университет – Габрово, Хюлет Пакард Ентърпрайз, FFW България, Лирекс БГ, Европейски информационен център „Европа директно“ и Училищна Телерик Академия.

#GabrovoHackathon ще се проведе онлайн на няколко етапа. След изтичането на периода за регистрация, в продължение на седмица, отборите ще работят, разпределени в тематични групи, с представители на Община Габрово и Иновейшън стартър бокс за насочване по темите и доразвиване на идеите. Ще бъдат селектирани 5 отбора, които да продължат работата си с ментори-професионалисти в следващия етап на инициативата. Официалното представяне на иновативните мобилни приложения и награждаването на победителите ще се състоят на 12 септември 2020 г. в Габрово.

Всички етапи от #GabrovoHackathon ще бъдат отразявани в официалното Facebook събитие на инициативата, към което можете да се включите на линка https://www.facebook.com/events/1687640741386253/

Започва регистрацията за #Габрово хакатон

Община Габрово, съвместно с Иновейшън Стартър Бокс и Областен информационен център – Габрово, организират #GabrovoHackathon. Регистрацията за него започва днес – 10 юни, и ще продължи до 9 юли 2020 г. В хакатона, който ще приключи на 12 септември 2020 година, могат да участват отбори от 2 до 5 физически лица от цялата страна, без ограничения във възрастта. Голямата награда, която ще получи отборът победител е 10 000 лева. Наградата е осигурена от Община Габрово и габровските фирми Стемо ООД, Сиентиа АД и Графиксофт ООД.

Участниците ще разработват иновативни мобилни приложения, адресиращи конкретен проблем, недостатък или потенциал на община Габрово. Към тях са отправени три тематични предизвикателства: КОД ЗЕЛЕНО, ГРАЖДАНИТЕ.НЕТ и ТУРИЗЪМ@ГАБРОВО.

Състезанието ще се провежда онлайн на няколко етапа. Регистрацията ще тече от 10 юни до 9 юли 2020 г., като всички желаещи да се включат с отбор могат да попълят лесно регистрационната форма за участие на   интернет страницата https://gabrovoinnovationcamp.eu/. Официалното откриване на старта на  хакатона ще се състои на 10 юли 2020 г., а след това в продължение на седмица отборите ще работят разпределени в тематични групи с представители на Община Габрово и Иновейшън стартър бокс за насочване по темата и доразвиване на идеите. На този етап участниците ще разработят прототип на приложението, който ще представят  и по този начин ще бъдат селектирани 5 отбора, които да продължат работата си с ментори-професионалисти в следващия етап на инициативата.

В края на Състезанието отборите трябва да представят готовото приложение във фаза бета версия. Всички основни функционалности следва да бъдат завършени и готови за тест от страна на крайните потребители. На 12 септември 2020 година отборите, менторите, партньорите и спонсорите на #GabrovoHackathon, ще се съберат за първи път на живо в Габрово, за официалното представяне на иновативните мобилни приложения и награждаване на победителите.

Всички етапи от #GabrovoHackathon ще бъдат отразявани в официалното Facebook събитие на инициативата, към което можете да се включите на линка https://www.facebook.com/events/1687640741386253/

#GabrovoHackathon е част от поредицата ежегодни събития на Gabrovo Innovation Camp, който стартира през 2016 година като съвместна инициатива на Президента на Република България Росен Плевнелиев, президента на Комитета на регионите на Европейския съюз Марку Маркула, кмета на Община Габрово Таня Христова и Областен информационен център – Габрово. През годините Gabrovo Innovation Camp натрупа сериозен опит, множество партньори и повече от 300 участници, които работиха по 13 разнообразни предизвикателства. Привлечени бяха 25 ментори – професионалисти в много области на обществения живот, събраха се около 20 иновативни идеи, част от които се реализираха в рамките на различни инициативи и проекти на Община Габрово. Gabrovo Innovation Camp бе отличен за национален победител в конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството през 2018 година.

Участниците на Gabrovo Innovation Camp в „Часът на Габрово“ по Радио Бумеранг

Какво ги мотивира да участват в Gabrovo Innovation Camp, какви са впечатленията им от лагера, по кои предизвикателства са работили и как си представят развитието на предложените по време на лагера идеи – за всичко това Елена Влаева разговаря с двама от най-активните участници – Иван Иванов от ПМГ „акад. Иван Гюзелев“ и Самуил Тотев от ПТГ „д-р Никола Василиади“. Какво споделят те в предаването „Часът на Габрово“ по Радио Бумеранг, ще чуете в следващото интервю:

Атрактивни награди за участниците в Gabrovo Innovation Camp 2019

Участието в Gabrovo Innovation Camp 2019 ще отвори допълнителни възможности за младите хора, които са се регистрирали в него. Подкрепа за инициативата заяви евродепутатът от групата на Европейската народна партия Андрей Новаков, който ще отличи и награди 5 от най-мотивираните участници с възможността да посетят Европейския парламент и да представят идеите си пред представители на европейските институции.

Представителите на Български младежки форум се ангажират да включат други пет от най-активните участници в международен мултинационален младежки обучителен проект, който ще се проведе в рамките на една седмица в някоя от водещите европейски страни. Участието на отличените младежи ще бъде изцяло организирано и финансово подсигурено (в тора число разходи за транспорт, настаняване и изхранване за целия период на престоя в чужбина) от Българки Младежки Форум и партниращата на Форума страна домакин.

Представители на Европейски информационен център „Европа директно“ – Габрово пък ще наблюдават и оценяват представянето на идеите на отборите, като най-атрактивната,  избрана от тях ще получи награда – ваучери за пазаруване в „Техномаркет“ за всяко едно от децата участници.

До началото на Gabrovo Innovation Camp 2019 „Силно Габрово“ остават броени дни и само няколко свободни места за участници от Габрово на възраст от 13 до 19 години. В петък ще бъде направено разпределението на отборите и обявени темите, по които те ще работят заедно със своите ментори. Тези, които са пропуснали да се регистрират за участие имат само ден на разположение, за да го направят тук.

 Gabrovo Innovation Camp 2019 „Силно Габрово“ ще се проведе на 4, 5 и 6 юли 2019 г. в Габрово в хотел „МАК“ и пространството на парк „Маркотея“. В рамките на събитието 50 млади хора от Габрово на възраст от 13 до 19 години ще създават иновативни идеи по важни за обществения живот теми. Участниците ще бъдат разделени в 5 отбора, водени от вдъхновяващи ментори-професионалисти, които ще фокусират груповата комуникация в търсенето на нови подходи и решения за създаването на идеи, които са иновативни и имат потенциал за реализация – точно в Габрово.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Участвам в Gabrovo Innovation Camp 2019 „Силно Габрово“, защото…

Регистрацията за Gabrovo Innovation Camp 2019 „Силно Габрово“ продължава до запълването на окончателната бройка от участници – 50 младежи на възраст от 13 до 19 години. Ако искате да станете част от отбора на „Силно Габрово“ можете да заявите това тук.

А ето как мотивираха своето участие част от записалите се младежи:

Участвам в Иновационен лагер „Силно Габрово“ защото:

„Искам Габрово да стане по-добър град и да има повече доволни и щастливи хора.“

„Имам креативни идеи, които искам да реализирам и споделя с по-голям кръг от хора, които могат да променят към добро нашия град. Старите сгради трябва да бъдат реставрирани!
Например: “Летният театър“ може да се възстанови и пази за наследниците ни, както поколенията преди нас са го правили. Той е приютил много таланти и е бил любимо място на нашите родители.“

„Като участничка в отбора победител на Gabrovo Innovation Camp 2018 съм още по-амбицирана и вдъхновена. “Силно Габрово” може да бъде интерпретирано по безброй начини – силни габровци, силен дух, силни идеи, силна любов към Габрово, силен ентусиазъм. Точно с тези неща се сблъсках в този лагер и искам да ги преживея отново. Допринасяйки със своята малка, но значима сила, сме способни да постигнем много, точно от там произлиза желанието ми да вложа моите сили за “Силно Габрово”.“

„Миналата година бях част от лагера и беше наистина незабравимо преживяване. Запознанството с толкова много и различни, дори по националност хора, ми помогна да придобия нови знания, да подобря работата си в екип и да обогатя общата си култура. Определено дните, през които се проведе лагера, бяха изключително забавни и интересни и с огромно желание искам да участвам и тази година.“

„Харесвам промяната, обичам Габрово и хората в него. Мисля, че има нужда от мнението на младото общество, тъй като ние сме бъдещето. Моите приятели вече обмислят къде да се местят след като завършат. Мисля, че тяхното мислене е грешно. Искам да им покажа и докажа, че може да живеят в нашия град и гордо да казват: ,,В ГАБРОВО СЪМ РОДЕН, В ГАБРОВО ЩЕ ОСТАНА“. Искам да дам пример на младото поколение, че ако спрат да бъдат в застой по къщите си, ще променим Габрово!“

„Искам да се запозная и работя с ентусиазирани хора, които са пълни с интересни идеи, както и да изложа своите собствени. Искам да се науча как да организирам времето си по-добре и мисля, че работата в екип ще помогне да постигна тази своя цел. Интересни са ми менторите и искам да черпя от техния опит в сферата на иновациите.“

Gabrovo Innovation Camp ще се проведе на 4, 5 и 6 юли 2019 г. в хотел „МАК“ и пространството на парк „Маркотея“. Местата са ограничени, а регистрацията тече с пълна сила. Побързайте да станете част от отбора „Силно Габрово“.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Започна регистрацията за Gabrovo Innovation Camp 2019

Община Габрово и Областен информационен център – Габрово започнаха подготовка на четвъртото издание на Gabrovo Innovation Camp. Темата е избрана и тя е: Силно Габрово.
По нея в рамките на 3 дни – 4, 5 и 6 юли 2019 г., измисляйки сами предизвикателство, върху което ще развият своята идея, ще работят 50 млади хора от Габрово на възраст от 13 до 19 години.
Участниците ще бъдат разделени в 5 отбора, водени от вдъхновяващи ментори-професионалисти, които ще фокусират груповата комуникация в търсенето на нови подходи и решения. Отборите ще работят като самоорганизиращи се групи, ще трябва да намерят интересни за тях теми и проблеми, да търсят посока и средства за въздействие и като резултат – да изведат идея, която е иновативна и има потенциал за реализация – точно в Габрово.
Лагерът за иновации в Габрово се утвърди като изключително успешно и мотивиращо участниците събитие, което намира все повече последователи. Към момента участие в Gabrovo Innovation Camp 2019 като ментори са потвърдили Мирияна Митева и Весислав Илиев от фондация „Бауерзакс“ – създатели и основни лектори на успешната обучителна инициатива „Предприемачът като откривател“; Божидар Цветков – председател на Български Младежки Форум и дългогодишен експерт в сферата на младежката работа и неформалното образование; доц. Ваня Димитрова – преподавател в НВУ ”Васил Левски”, сертифициран коуч и НЛП практик, организатор на състезание за студентски идеи “Speedfunding”.
Мотиватор по време на Gabrovo Innovation Camp ще бъде Михаил Стефанов – създател на иновативната онлайн платформа „Мини машини“, чиято мисия е да превърне всеки млад човек в България в мини машина, мотивирайки го да мисли критично, да ражда идеи, да работи добре в екип, да комуникира въздействащо, да управлява емоциите си, да планира добре и в проблемите да вижда върхове, които чакат да бъдат покорени.
Лагерът ще се проведе в хотел „МАК“ и пространството на парк „Маркотея“, като за участниците е предвидена и специална парти вечер.
Местата са ограничени, а регистрацията тече с пълна сила. Побързайте да станете част от отбора „Силно Габрово“.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

DESIGNSCAPES удължава срока за кандидатстване до 30 ноември 2018!

Градовете са сложна съвкупност от предизвикателства и тяхното решаване изисква иновативни решения, базирани на дизайна.

Това е визията на консорциума по проект „Изграждане на капацитет за дизайн базирани иновации в градска среда” (DESIGNSCAPES), в който РСО „Централна Стара планина” е единственият български участник. Проектът се финансира от програма Хоризонт 2020 и има специфичен мандат да разпредели 1 500 000 евро от своя бюджет в полза на не по-малко от 100 пилотни инициативи на дизайнери, представители на академичната общност, стартиращи предприемачи, иноватори, бизнес, администрации, НПО и др. Целта е да се разработи потенциала за развитие на градската среда, като се направят видими предизвикателствата и подкрепят иновативни процеси, които благодарение на дизайна се справят успешно с важни, порочни или системни проблеми.

Отворената покана по DESIGNSCAPES за набиране на пилотни проекти има три различни фази (проучване за осъществимост на идея, разработване на прототип и трансфер на прототип) и три различни крайни срока за кандидатстване. Бюджетът на първата фаза е 250 000 евро и всяка от най-добрите 50 иновативни идеи за справяне с предизвикателствата на градската среда чрез използване на подходящи дизайн методи и инструменти ще получи финансиране в размер на 5000 евро. ВАЖНО: КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЪРВАТА ФАЗА СЕ УДЪЛЖАВА ДО 30 НОЕМВРИ 2018! Кандидатите, които вече са подали своите проектни предложения, могат да правят промени по тях до тази дата като спазват процедурата, описана в Ръководството за кандидатстване.

За повече информация: http://designscapes.eu/open-calls/

Актуална информация можете да намерите и на официалния уеб сайт на РСО „Централна Стара планина” www.rso-csp.org, както и във фейсбук страницата на организацията @RAMCentralStaraPlanina.

Четвъртият Лагер за иновации в Габрово през юли 2019!

Следващият иновационен лагер в Габрово да се случи през юли 2019 г. предложи кметът на града Таня Христова на финала на третия лагер за иновации. Тя благодари на всички участници, на менторите и организаторите, и ги провокира отсега да се насочат към нови идеи и предизвикателства.

Петър Иванов за метода „Екипи без граници“ и интегрирането му в социалните иновации

Менторът Петър Иванов ни разказва за работата на трите подгрупи от техния отбор по предизвикателството „Младите хора в социалните иновации“. За него това е първо участие в лагер за иновации. Освен акумулираната енергия от общуването с млади хора от различни възрасти и с различни занимания – ученици, студенти и работещи, лагерът в Габрово е възможност за Петър Иванов да тества ефикасността на метода си „Екипи без граници“ и до колко той е съотносим към социалните иновации.