Mission-based climate neutral transition

The challenge is related to the practical issues of how to design a working roadmap leading to a successful NetZero transition by 2030 at the local level, involving all key players – local governance, institutions, academia, business and citizens.

The point of this initiative is HOW to efficiently bring art, science, technology, analytics, expertise, finance and citizens engagement into a so-called consortium.

Велиана Златева

ФАСИЛИТАТОР

Велиана Златева е проектен координатор в Клийнтех България.

Завършила е икономика в Университета за Национално и Световно Стопанство, като успоредно със следването си членува в най-голямата студентска неправителствена организация AIESEC. Така успява да придобие както академични, така и практически знания и умения в области като управление на проекти, организация на събития и други. Към днешна дата управлява проекти в направления производство, дигитализация, социални иновации, климат и други. Изпълнението и дейностите по тях включват изготвяне и провеждане на обучения, предприемачески формати, фокус групи, събития, които насърчават сътрудничеството между науката, бизнеса и публичния сектор.

Ина Тодорова

ФАСИЛИТАТОР

Ина Тодорова има богат опит в създаването на обучителни програми, фасилитирането и провеждане на обучения в България, Нидерландия, Гърция, Унгария, Чехия и др. Завършила е Софтуерни науки в Технически Университет Айндховен, след което се отдава на работата си с младежи и възрастни. Има опит в областта на формалното и неформалното образование, младежка работа, доброволчество и координиране на проекти. Най-важните методи заложени в нейната работа с хора са учене чрез правене и учене през целия живот.

Клийнтех България, като основен партньор и представител на Европейски институт за иновации и технологии за България, отваря вратите на всички техни ключови програми в страната. В момента Ина работи по внедряването на обучителни и предприемачески програми на ЕИТ в направленията климат, устойчива градска мобилност, храни и селско стопанство.

Николай Пандев

ФАСИЛИТАТОР

Ко-фасилитатор с нестандартен творчески подход към темата и събитието

Фотограф по професия, страстен природозащитник по душа и страхотен баща по природа.

Местен посланик на Canon и NanLite, лектор на TEDex, обучител във Photoschool.bg, представител на Dynaphos.

Целта винаги е проста – постигане на резултати и вдъхновяване на хората чрез споделяне на опит, знания и набор от умения, придобити през годините. Дълбоко вярва в екипната работа и общите усилия, които в 99% от случаите дават резултат.

УЧАСТНИЦИ
ГАЛЕРИЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ