Градски брандинг и градска среда

Лагер за иновации Габрово 2018

В рамките на лагера предизвиканите участници ще търсят отговор на следните въпроси:

Какво знаем за Габрово и по какъв начин искаме да бъдем разпознати от хората – национално и международно?

Как градът е комуникатиран чрез своята природа, история, музеи /Дом на хумора и сатирата, Етнографски музей на открито Етъра, Национален музей на образованието, Интерактивен музей на индустрията, Регионален исторически музей, Архитектурен резерват Боженци/ и събития /Карнавал , Международен панаир на занаятите, Биенале на хумора/?

Какъв стимул може да се използва, за да се създаде по-жив и пулсиращ образ на града? Какъв е процесът на изработване на комуникационна стратегия и брандиране на града? Какъв вид експертиза и изследвания трябва да бъдат приети, за да се управлява този вид процес?

Какви приоритети и общи цели споделяме за развитието на града?

Знаците на физическата среда и как тя кореспондира с обществения образ, който създаваме?

Как се отразява на живота на местните? Достатъчно привлекателен ли е градът за туристите?

Габрово е дълъг и тесен град, разположен по бреговете на река Янтра. Със своите 25 км дължина градът е голямо предизвикателство за участниците да измислят реалистични градоустройствени решения в рамките на двудневното събитие. Затова те ще се съсредоточат върху крайречната алея, близо до Дома на хумора и сатирата, ще работят върху различни задачи и ще търсят добрите и лошите примери за места, събития и дори манталитет.

Маргарита Доровска

Директор на Музея на хумора и сатирата

www.humorhouse.bg

ГАЛЕРИЯ