Поканата за набиране на проекти по DESIGNSCAPES е отворена до 26 октомври

Градовете са сложна съвкупност от предизвикателства и тяхното решаване изисква иновативни решения, базирани на дизайна.

Това е визията на консорциума по проект „Изграждане на капацитет за дизайн базирани иновации в градска среда” (DESIGNSCAPES), в който РСО „Централна Стара планина” е единственият български участник.

Проектът се финансира от програма Хоризонт 2020 и има специфичен мандат да разпредели 1 500 000 евро от своя бюджет в полза на не по-малко от 100 пилотни инициативи на дизайнери, представители на академичната общност, стартиращи предприемачи, иноватори, бизнес, администрации, НПО и др. Целта е да се разработи потенциала за развитие на градската среда, като се направят видими предизвикателствата и подкрепят иновативни процеси, които благодарение на дизайна се справят успешно с важни, порочни или системни проблеми.

Отворената покана по DESIGNSCAPES за набиране на пилотни проекти има три различни фази (проучване за осъществимост на идея, разработване на прототип и трансфер на прототип) и три различни крайни срока за кандидатстване. Бюджетът на първата фаза е 250 000 евро и с него ще се финансират поне 50 проекта.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по първата фаза е 26 октомври 2018 г.

Поканата е публикувана на сайта на проекта www.designscapes.eu. Актуална информация можете да намерите и на официалния уеб сайт на РСО „Централна Стара планина” http://rso-csp.org/ , както и във фейсбук страницата на организацията @RAMCentralStaraPlanina.