Лазар Малаков

Маркетинг

Лазар Малаков е „customer success director” в Httpool и ръководи Authorized Sales Partnership програмата на Facebook за България. Httpool е също така партньорът у нас на LinkedIn, Twitter, SnapChat, Spotify и други. Лазар е завършил маркетинг, работил е маркетинг (и продажби) и е дълбоко убеден, че спазването на основните принципи на маркетинга и думи като „данни“, „позициониране“, „бранд“, „комуникация“… са определящи за успеха на една компания или проект (startup или не). В кариерата му като „търговец“ успехът се гради именно на маркетинговия подход (какви нужди на клиента задоволявам; от какво всъщност има нужда той; какво мога да му дам, което друг не може; защо да се довери на мен, а не на някой друг; каква цена плаща и удовлетворява ли ме тя…).