Образование на бъдещето

Лагер за иновации Габрово 2018

Технологиите вече навлизат в класните стаи, тъй като преподавателите и разработчиците създават все повече и повече продукти, предназначени да подобрят образованието.

Нови технологии като изкуствен интелект, машинно обучение и образователен софтуер не просто променят полето за учениците, те разклащат ролята на преподавателите, създавайки философски промени в подходите към преподаването и преустройвайки класната стая.

Тъй като технологиите бързо променят света около нас, много хора се притесняват, че технологиите ще изместят човешкия интелект. Някои педагози се притесняват, че в близко бъдеще вече няма да има ученици, които да преподават, тъй като технологията може да поеме много задачи и способности, на които обучаваме нашите ученици от десетилетия. Работата е там: образованието никога няма да изчезне. Просто ще приеме различни форми.

ГАЛЕРИЯ