Социални иновации

Социалните иновации – решаване на съвременни проблеми чрез модерни технологии

Социалните иновации са нови социални практики, които имат за цел да отговорят на социалните нужди по-добре от съществуващите решения, произтичащи например от условията на труд, образованието, развитието на общността или здравето.

Социалните иновации означават разработване на нови идеи, услуги и модели за по-добро справяне със социалните проблеми. Те приканват публичните и частните организации, включително гражданското общество заедно да допринесат за подобряване на социалните услуги.

Съвременното общество все още страда от редица стари проблеми и се изправя пред нови предизвикателства, които могат да бъдат решени чрез съвременните технологии. В този смисъл България има потенциал да се превърне в поле за социални иновации, които да бъдат създадени пилотно тук и пренесени в други страни чрез комерсиализация.

В основата на трите  ключови механизма, които поставят началото на съвременните социални иновации стоят: Обмен на идеи и ценности в обществото /Смяна на ролите и взаимоотношенията/ Интегриране на частния капитал с публична и филантропска подкрепа.

8 популярни социални иновации

http://www.socialinnovationacademy.eu/8-social-innovations-that-went-viral/

8 вдъхновяващи примера за дигитални социални иновации http://www.socialinnovationacademy.eu/8-inspiring-examples-digital-social-innovations/

ГАЛЕРИЯ