Безопасност на движение по пътищата

Безопасността на движение по пътищата: споделена отговорност на цялото общество

Безопасността на движение по пътищата е споделена отговорност на цялото общество за опазване живота и здравето на всички участници в движението. Този ангажимент включва полагане на ежедневни усилия от страна на държавните институции, неправителствените организации, бизнеса, научните среди и гражданите. Всички ние следва да си сътрудничим, за да постигнем по-сигурна мобилност чрез прилагане на широк кръг от превантивни мерки. Те включват усъвършенстване на законодателството в областта, инвестиции в безопасна транспортна инфраструктура, използване на изправни превозни средства, ефективен контрол за спазване правилата за движение и, не на последно място, социално-отговорно поведение на пътя, което предпазва от рискове и травматизъм. Личният пример за безопасно движение е отговорност на всеки гражданин, която се учи, възпитава, развива и предава в детската градина, в училището, на работното място, в квартала, в семейството. Разходите, които държавата и всеки един от нас заплаща вследствие на пътно-транспортните произшествия са огромни, а цената на един човешки живот надхвърля всякакви парични измерения. Затова водачите на автомобили, пътниците и пешеходците са основна целева група, която следва да бъде подкрепяна, насърчавана и мотивирана за повишена отговорност, осъзнатост и оценка на всяко действие, което предполага контакт с пътната система.

ГАЛЕРИЯ