Анкета 2018

Настоящата анкета е адресирана единствено към участниците в Gabrovo Innovation Camp 2018, като всеки участник може да попълни анкетата еднократно.
Оценете идеите по всяко предизвикателство с оценка от 1 до 5 (най-ниска 1, най-висока 5), по показателите: иновативност, приложимост и социален ефект.


БИЗНЕС И СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

„Бизнес и социално предприемачество“ - концепция за игра и фестивал, които да дадат възможност за комуникация на различни социални групи и да повишат заетостта.

Виж видео от представянето

ИНОВАТИВНОСТ:
12345
ПРИЛОЖИМОСТ:
12345
СОЦИАЛЕН ЕФЕКТ:
12345

СРЕБЪРНА ИКОНОМИКА

„Сребърна икономика“ - платформа „Сребърно Габрово“ и сребърен телефон, които да подпомогнат социалното включване на хората от третата възраст.

Видео от представянето и презентация

ИНОВАТИВНОСТ:
12345
ПРИЛОЖИМОСТ:
12345
СОЦИАЛЕН ЕФЕКТ:
12345

МЛАДИТЕ ХОРА В СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ

„Младите хора в социалните иновации“ - ателие за идеи, представено с два конкретни проекта: училище за Капоейра и Мини Младежка Община (ММО) с платформа за предизвикателства.

Видео от представянето и презентации

ИНОВАТИВНОСТ:
12345
ПРИЛОЖИМОСТ:
12345
СОЦИАЛЕН ЕФЕКТ:
12345

ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ

„Зелени иновации“ - три идеи: арт бутилка за минерална вода за многократна употреба; система за градски транспорт с екологични, денонощни, мини електробуси и умна кофа.

Видео от представянето и презентации

Арт бутилка за многократна употреба

ИНОВАТИВНОСТ:
12345
ПРИЛОЖИМОСТ:
12345
СОЦИАЛЕН ЕФЕКТ:
12345

Система за градски транспорт с екологични, денонощни, мини електробуси

ИНОВАТИВНОСТ:
12345
ПРИЛОЖИМОСТ:
12345
СОЦИАЛЕН ЕФЕКТ:
12345

Умна кофа

ИНОВАТИВНОСТ:
12345
ПРИЛОЖИМОСТ:
12345
СОЦИАЛЕН ЕФЕКТ:
12345

ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪДЕЩЕТО

„Образование на бъдещето“ - идея pro100 - фокусиране и развитие на индивидуалните способности и таланти на всяко дете с участие на ментори, професионалисти в различни области.

Видео от представянето и презентация

ИНОВАТИВНОСТ:
12345
ПРИЛОЖИМОСТ:
12345
СОЦИАЛЕН ЕФЕКТ:
12345