Стела Сергеева

 

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

ЛЮБОВ КЪМ ЖЪЛТОТО И ГОВОРЕНЕ В ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА

 

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

КОЛЕКТИВНОСТТА НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ В ГАБРОВО. КРАСИВАТА ОКОЛНА СРЕДА.