Силвия Гичева

 

 

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

КРЕАТИВНОСТ

 

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

РАЗВИТИ УЧИЛИЩА