Руслан Стефанов

 

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

МЕНТОРСТВО

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

ЦЕНТЪР НА МЛАДА ТЕХНОЛОГИЧНА ИНДУСТРИЯ