Пламен Петков

Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“