Николай Радев

 

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА И КОЛОРИЗАЦИЯТА

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

ЦВЕТОВЕТЕ И ФОРМИТЕ В СЪРЦЕТО НА ТВОРЕЦА МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕСЪЗДАДЕНИ В ГРАДСКАТА СРЕДА НА ГАБРОВО