Наил Халибрям

Професионална техническа гимназия „д-р Никола Василиади“