Надежда Тулуми

Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“