Мая Каварджикова

Мая Каварджикова

ученичка в ПТГ „Д-р Никола Василиади“