Марин Крънзов

 

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

НЕПОСТОЯНСТВОТО

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

ТРАДИЦИИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ИНОВАЦИИТЕ,