Лена Георгиева

Лена Георгиева

председател на Общински съвет – Габрово