Кръстина Димитрова

 

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

ДА ПЕЯ

 

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

ЧЕ СЕ ПОДОБРЯВА С ГОДИНИТЕ