Йонка Агалова

 

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

ПРОГРЕСИВЕН ОПТИМИЗЪМ

 

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

ЩАСТЛИВО МЯСТО, КЪДЕТО ВСЕКИ Е ОТКРИЛ СВОЕТО МЯСТО.