Златин Лазаров

 

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

МАРСИАНСТВОТО

 

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

НОВИ АВТОБУСИ