Елица Бенева

 

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

СПОРТ

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

ДОБРИ УЧИЛИЩА, ДАВАЩИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ