Елена Христова

 

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

ОБИЧТА

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

РАЗПОЗНАВАЕМО И ПРОДАВАЕМО