Елена Минковска

Елена Минковска

Етнографски музей на открито „ЕТЪР“, Габрово