Гроздан Стоянов

 

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

ЧЕСТНОСТ, ИДЕЙНОСТ И АМБИЦИОЗНОСТ

 

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРОСПЕРИТЕТ