Георги Митков

 

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

МАЙСТОРЕНЕТО

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

ИНТЕРЕСНА, МНОГО ПОСЕЩАВАНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ