Виктория Недева-Атанасова

Виктория Недева-Атанасова

Институт за изследване на населението и човека – Българска Академия на науките