Валентина Колева

 

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

ОПТИМИЗМЪТ

 

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

РЕАЛИЗАЦИЯТА