Александър Шопов

Александър Шопов

ученик в Образцова математическа гимназия „Акад. К. Попов“ гр. Пловдив