Ивайло Братанов

Ивайло е Бизнес Анализатор от екипа отдел Програмно осигуряване в Лирекс БГ. Широкият спектър от бизнес отрасли, през които преминава (Системна Интеграция, FinTech, Фармация) определя опита му в управлението на изисквания поставени от сложни бизнес казуси. От 2017 Ивайло е асоцииран член е на British Computer Society (BCS). През последните години е участвал в иновативни софтуерни проекти, свързани с технологични направления като Физическа сигурност, Управление на материални активи, Управление на Smart ПОС терминали. За Ивайло коректното отношение, непрекъснато повишаване на квалификацията и споделянето на опит е ключова за добрите комуникации и  в работата с колеги и клиенти.