Таня Христова

Таня Христова е кмет на Община Габрово от 2011 г. Вече трети мандат работи в партньорство с бизнеса и образованието за по-благоприятни условия и подкрепа за развитие на Габрово като привлекателно място за бизнес, живот и реализация. Част от тези усилия е и инициативата Gabrovo Innovation camp, чието пето издание е #GabrovoHackathon – събитието, което провокира и ангажира таланта на амбициозни и активни хора от различни възрасти, които имат мотивация чрез дигиталните технологии да търсят иновативни решения на важни за съвременното общество предизвикателства. Убедена е, че това е вярната посока, в която Габрово трябва да се развива, а именно увеличаване дела на технологичните и високотехнологични призводства, които създават продукт с висока добавена стойност и допринасят за повишаване качеството на живот.