Мартин Заимов

Мартин Заимов e изпълнителен директор и председател на борда на директорите на Регионален фонд за градско развитие.

Завършил е инженерство в Техническия университет в София, икономика в колежа Бъркбек в Лондон и икономика и история на Европа в Лондонското икономическо училище. 

Отговаря за въвеждането и ръководи българския валутен борд от 1997 г. до 2003 г. Има голям личен принос за финансовата стабилизация на страната, след кризата от 1996 г.

В продължение на четири години е заместник-председател на Общинския съвет на София и ръководи изработването на генералния план за мобилността в града. Има дългогодишен опит в управлението на инвестиции в дялове на малки компании и в недвижими имоти.