Зорница Дженкова

Зорница Дженкова е учител по информатика и информационни технологии в ПМГ “Акад. Иван Гюзелев” гр. Габрово. Нейните научни интереси са в областите структурно програмиране (С/С++), обектно-ориентирано програмиране (C#), алгоритмична музика и програмиране на музика.

Член е на жури и автор на задачи за Националните състезания по информатика и Ученическия институт по математика и информатика към Българска академия на науките.

Ръководител на отбори в Националните състезания по информатика и информационни технологии. Автор на ръководство за начална подготовка по информатика за олимпиади и състезания. Съавтор в изданията „Програмиране за всички: Scratch за начинаещи“ и учебник по Информационни технологии за 5 клас.