Васил Георгиев

Роден в Габрово. Завършил СА „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов, специалност „Маркетинг“. Към настоящия момент работи в отдел „Проекти и икономическо развитие“, Община Габрово.
Притежава над 10 години опит в областта на UI/UX дизайна; Full stack web/app development; Linux server administration.
Интереси в областта на AI, Smart systems, IoT …