ЛАГЕР ЗА ИНОВАЦИИ

ГАБРОВО - ОКТОМВРИ 2018

Gabrovo Innovation Camp 2018 с фокус "социални иновации"

Можем ли да решим ефективно, ефикасно и устойчиво значим обществен проблем чрез СОЦИАЛНА ИНОВАЦИЯ? На този въпрос ще търси отговор Gabrovo Innovation Camp 2018, който ще се проведе от 4 до 6 октомври в Габрово. За място на неговото провеждане, организаторите Областен информационен център – Габрово и Община Габрово, избраха Смешната къща или Дома на хумора и сатирата, за да погъделичкат, разсмеят, вдъхновят и провокират участниците към нестандартност, креативност и дори дързост в предложенията.

Предвижда се в инициативата да се включат над 80 участници, които ще обмислят и предлагат решения на 6 отделни предизвикателства, обособени в работни групи и водени от вдъхновяващи ментори от страната и чужбина с опит да фокусират груповата комуникация в търсенето на нови подходи и решения.
Регистрацията на участниците вече започна и ще продължи до 20 септември 2018 г. След нейното приключване организаторите в партньорство с менторите ще изберат най-вдъхновените участници за всяко едно от следните предизвикателства: Бизнес и социално предприемачество, Сребърна икономика, Младите хора в социалните иновации, Зелени иновации, Образование на бъдещето, Технологиите в социалните иновации. Предвидено е и 7-мо Тайно предизвикателство, участниците в което вече са избрани. Кои са те и какво се очаква от тях, ще научите по-късно.
А сега е време да разгледате тук обновената методология за провеждане на Иновативни лагери на Комитета на регионите, а след това да мотивирате своето желание за участие в третото издание на Gabrovo Innovation Camp 2018 чрез формата по-долу.Can we solve effectively, efficiently and sustainably a considerable societal problem through SOCIAL INNOVATION? An answer to this question will be sought by Gabrovo Innovation Camp 2018 that will take place from 4 to 6 of October in Gabrovo. The organizers - Gabrovo District Point and Gabrovo Municipality chose the venue to be the Funny house or The house of Humour and Satire to tickle, make laugh, inspire and provoke the participants for non-standard solutions, creativity and even audacity in their proposals.

The initiative is envisaged to involve more than 80 participants, who will reflect upon and offer solutions of 6 separate challenges. They will be organized in working groups and led by inspiring mentors from the country and abroad, who are experienced to focus the group communication for a search of new approaches and solutions.
The registration of the participants has already started and it will continue till the 20th of September. After its completion, the organizers in partnership with the mentors will select the most inspired participants for each of the following challenges: Business and social entrepreneurship, Silver economy, The young in the social innovations, Green innovations, The technologies in the social innovations, The education of the future. A secret, 7th challenge is envisaged. The participants for it have already been chosen. Who they are and what they are expected to achieve, you will find out later.
Now, it’s time for you to look at the renewed methodology of the Committee of the Regions for conducting Innovation camps here Then you could motivate your desire to participate in the third edition of Gabrovo Innovation Camp 2018 using the form below.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

БИЗНЕС И СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

СРЕБЪРНА ИКОНОМИКА

МЛАДИТЕ ХОРА В СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ

ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪДЕЩЕТО

ГРАДСКИ БРАНДИНГ И ГРАДСКА СРЕДА

МЕНТОРИ

Ханк Кюн

Петър Иванов

Леона Асланова

инж. Димитър Стоянов

Стефан Апостолов

Проф. Теодора Георгиева

Венцеслав Козарев

Весислав Илиев

Мирияна Митева

Петър Шарков

Иво Димитров

доц. д-р Ваня Димитрова

НОВИНИ

Виж всички новини

Карта

Партньори