GABROVO INNOVATION CAMP

OCTOBER 2017

Gabrovo Innovation Camp 2017 отново е насочен към развиване културата на иновациите, която трябва да бъде внесена в обществото посредством всички негови движещи сили. Участниците в лагера трябва да са хора с нагласа за иновации, готови да си сътрудничат, с активно въображение и творческо мислене. В подходяща работна среда, по ръководството на ментори, участниците, групирани в отбори ще търсят иновативни решения на обществени въпроси, които се отнасят към трите предизвикателства на лагера. Отборите ще работят като самоорганизиращи се групи, които ще трябва да намерят интересни за тях теми и проблеми, да търсят посока и средства за въздействие и като резултат от работата си да изведат решение, което може да представлява практическа идея за справяне с конкретен обществен проблем. Решението ще съдържа споделеното разбиране на групата, ще има потенциал за бърза реализация и приложимост към нови, различни обстоятелства.

Програма

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ГАЛЕРИЯ ИНДУСТРИЯ 4.0

КООПЕРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

ЦЕХ ЗА КУЛТУРА

МЕНТОРИ

Рене Томова

Основавател агенция за дизайн услуги Creative Shower

Добрин Падалски

Организационен консултант и треньор

Руслан Стефанов

Старши съветник към фондация „Приложни изследвания и комуникации”

Д-р Светослав Маноилов

Старши експерт „Бизнес развитие“, Джуниър Ачийвмънт България

Доц. д-р Петко Русков

Директор "Академични програми", Джуниър Ачийвмънт България

Божидар Цветков

Председател на Български Младежки Форум

инж. Димитър Стоянов

Национален сътрудник на евродепутата Владимир Уручев в България

Д-р Анна-Мари Виламовска