Houston, we have a problem! Или как се работи във виртуален екип?

В началото на втория ден от Иновационния лагер, в ролята на вдъхновител №1 бе Петър Иванов, създател на методиката „Virtual Power Teams“, в основата на която е как да сме успешни, когато работим във виртуален екип.

В рамките на около 30 минути, Петър Иванов загатна някои от основните техники за работа във виртуален екип и ключовите правила, за да запазим гравитацията и енергията, докато изпълняваме целта, която ни обединява.

Кои са крайъгълните камъка на успешната екипна работа:

1. Поставяне на отделната личност във фокуса на прожекторите.

2. Създаване на матрица на силните страни.

3. Взаимнозависими цели.

4. Срещите, които екипът прави.

5. Управление на знанието.

6. Регулярна обратна връзка.

7. Признание.

8. Работа в мултикултурен екип.

В края на лекцията, като доказан математик, Петър Иванов сподели и своята формула за успешен виртуален екип:

VPT= (P+V+I)/S

VPT = Virtual power team

P = Personality

V = Vision

I = Intimacy

S = Self

Виртуалният екип може да бъде представен и по следният начин:

10% са членовете на екипа

20% е нереализираният потенциал на екипа

70% е гравитацията и енергията, задържа екипа около ядрото или общата цел