ОТБОР

Gabrovo is the best

МЕНТОР

УЧАСТНИЦИ

Илия Неделчев
Пламен Димитров
Кремена Петкова