DESIGNSCAPES удължава срока за кандидатстване до 30 ноември 2018!

Градовете са сложна съвкупност от предизвикателства и тяхното решаване изисква иновативни решения, базирани на дизайна.

Това е визията на консорциума по проект „Изграждане на капацитет за дизайн базирани иновации в градска среда” (DESIGNSCAPES), в който РСО „Централна Стара планина” е единственият български участник. Проектът се финансира от програма Хоризонт 2020 и има специфичен мандат да разпредели 1 500 000 евро от своя бюджет в полза на не по-малко от 100 пилотни инициативи на дизайнери, представители на академичната общност, стартиращи предприемачи, иноватори, бизнес, администрации, НПО и др. Целта е да се разработи потенциала за развитие на градската среда, като се направят видими предизвикателствата и подкрепят иновативни процеси, които благодарение на дизайна се справят успешно с важни, порочни или системни проблеми.

Отворената покана по DESIGNSCAPES за набиране на пилотни проекти има три различни фази (проучване за осъществимост на идея, разработване на прототип и трансфер на прототип) и три различни крайни срока за кандидатстване. Бюджетът на първата фаза е 250 000 евро и всяка от най-добрите 50 иновативни идеи за справяне с предизвикателствата на градската среда чрез използване на подходящи дизайн методи и инструменти ще получи финансиране в размер на 5000 евро. ВАЖНО: КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЪРВАТА ФАЗА СЕ УДЪЛЖАВА ДО 30 НОЕМВРИ 2018! Кандидатите, които вече са подали своите проектни предложения, могат да правят промени по тях до тази дата като спазват процедурата, описана в Ръководството за кандидатстване.

За повече информация: http://designscapes.eu/open-calls/

Актуална информация можете да намерите и на официалния уеб сайт на РСО „Централна Стара планина” www.rso-csp.org, както и във фейсбук страницата на организацията @RAMCentralStaraPlanina.