Граждани.НЕТ

Покажи и реши всеки проблем в твоя град с активното си гражданско участие! Да предизвикаме обществото да се обедини заедно и да подобри средата, в която живеем!

Дайте своя глас по темите:

Гражданска активност;

Доброволчество;

Администрация, отворена към гражданите;

Комуникация с младите хора;

Граждански сигнали и силата на общността и

Кариерно ориентиране.

ОТБОРИ

MunINN

Зорница Йорданова
София Йорданова

GuardNet

Боряна Дянкова
Станко Станков

Млади Предприемчиви Габровци

Максим Садинов
Виктор Венков
Адриян Ибовски
Георги Генков

KELVIN

Георги Къдрев
Георги Костадинов
Христо Георгиев

Komitet.bg

Мартин Павлов
Стоян Беров