Граждани.НЕТ

Покажи и реши всеки проблем в твоя град с активното си гражданско участие! Да предизвикаме обществото да се обедини заедно и да подобри средата, в която живеем!

Дайте своя глас по темите:

Гражданска активност;

Доброволчество;

Администрация, отворена към гражданите;

Комуникация с младите хора;

Граждански сигнали и силата на общността и

Кариерно ориентиране.