Чували ли сте за „Зоната“?

Божидар Цветков е председател на Български младежки форум и дългогодишен експерт в сферата на младежката работа и неформалното образование. Това го прави прекрасен ментор на предизвикателството „Младежка зона“.

В: Как протича работата във Вашата група?

О: Много добре, много съм доволен. Младежите са изключително активни и пръскат ентусиазъм в рамките на целия иновационен лагер.

В: Стигнахте ли вече до някаква конкретна идея, която да развиете?

О: Имаме ясна и структурирана идея, която стъпка по стъпка започва да се изпълва със съдържание. В момента обмисляме как точно да изработим нашето представяне, така че да бъдем сред най-добрите. Очакваме да бъдем отличени като много активни и добре справили се с отправеното предизвикателство.

В: Активни ли са участниците в „младежката зона“?

О: Да, ние сме абсолютно пълна група. Точно толкова участници, колкото са заявили участие предварително, са днес тук на линия още от рано сутринта – будни, с плам в очите, с подготвени домашни, които вчера получиха. Надявам се да се отнасят с еднаква отговорност и към всички останали задължения, които имат.

В: Има ли във Вашата група участници, които вече се показаха като изявени лидери и се опитват да налагат мнението си върху останалите участници?

О: Категорично има участници, които са една идея по-активни от останалите, което е нормално. Има го този феномен, но той е нормален и ние успяваме да го балансираме чрез създадени, усвоени и добре приети от младежите малки правила, които водят до балансирано споделяне на мненията на всички членове на групата.

В: Кои са най-честите въпроси, които задават младежите към Вас?

О: Задават много конкретни въпроси в контекста на това, което работим, които да им позволят максимално точно да изразят своето мнение и да структурират идеята си.

В: Как оценявате формата на габровския иновационен лагер?

О: Събитието е фантастично! Лагерът влияе много върху местната общност и не само. В момента той e насочен към младежите в Габрово и виждам ефекта върху тях. Сигурен съм, че ефектът от Gabrovo Innovation Camp ще трае дълго време след това и младите хора, особено тези в моя отбор, ще берат плодовете на своя труд напред във времето.