Промяна в Общите условия

Екипът на #GabrovoHackathon информира всички участници, че е направена промяна в Общите условия на състезанието. Изменен е текстът на раздел VI. Отличия, като новото съдържание на изменения текст е следното:

Първа награда в Състезанието е парична премия от 10 000 лв., предоставена от Община Габрово и спонсори. Сумата не включва дължимия данък при източника по ЗДДФЛ.

Желаем успех на всички участници!