Програма-2017

21 октомври 2017 г.

 

Национална Априловска гимназия

09:00 – 9:30       Регистрация

9:30 – 10:00        Приветствие и запознаване с регламента на Gabrovo Innovation Camp 2017

10:00 – 12:30      Работа по групи

12:30 – 13:30      Обяд

13:30 – 18:00      Работа по групи

20:00                     Вечеря

 

22 октомври 2017 г.

 

Конферентна зала на хотел „МАК“

09:00 – 11:00      Подготовка на презентации и доклади по групи

11:00 – 12:00      Презентация на групите

12:00 – 13:30      Заключителни думи. Закриване. Връчване на сертификати.